Fra å være mottaker av søppel og lagre det på deponi, er Iris nå råvareleverandør til produksjon av nye produkter. Bortsett fra noen få tonn avfall som ikke kan gjenvinnes, blir alt som avfall sendt videre til gjenvinning.