Ved bruk av hybrid-biler der påbygget er drevet på strøm, er forbruket av diesel redusert med 15 prosent i 2016 for disse bilene.