Under etableringen av mottaksanlegg for bilvrak og metaller ble det innstalert et oppsamlingssystem for oljeholdig avløpsvann. Et dekke på 25 cm med fiberarmert betong med drenineringsgrøfter, samt en mebran under dekke som er koblet til flere oljeutskillere, ble etablert for å hindere av farlig avfall kommer ut i naturen.