Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng leder et konsern i konstant endring. 2016 var ikke noe unntak med etablering av eget mottak for bilvrak og metaller i Iris Produksjon. En stor utvidelse av deponiet, for å gjøre plass til mottak av forurensede masser, ble påbegynt i 2016.