Dette er en milepæl som reduserer kostandene ved tømming av dunker.

Flere kommuner får egen dunk for papiravfall. 

Iris starter registrering av alle husholdningskunder i en egen database. 

Sørfold kommune vedtar at Iris skal overta renovasjonen med virkning fra 1. januar 1996.