Styret vedtar at bleier ikke skal kastes i matavfallet, men i restavfallet fra 1. april 2014.

Iris satser for alvor på bruk av Facebook i kommunikasjonsarbeidet.
Ny innsamlingsordning for glass- og metallemballasje innføres med første henting i februar.