Facebook er en viktig kommunikasjonskanal der våre kunder viser stort engasjement. Mange deltar på våre populære Skrotfunn, og med kommentarer på andre postinger. Vi har aktivt brukt Facebook for promotering av nyhetsartikler på hjemmesiden vår.