Ekstern revisor Ågot Karlsen (t.h.) fra Teknologisk Institutt får orientering av Majken Lundli og Karen Marie Braseth (t.v.) om elektronisk deklarasjon av farlig avfall på Iris Miljøtorg Fauske under ekstern revisjon i 2016.