Ragnar Pettersen har ledet styret i Iris Salten siden 2011. Styret er også generalforsamling for alle datterselskapene i Iris-konsernet og har gjennom det ansvar for blant annet godkjenning av årsregnskap og valg til styrene i datterselskapene.