1. oktober 2016 overtok Iris Produksjon mottak av bilvrak og metaller fra Norsk Gjenvinning, som la ned sin virksomhet på Langstranda i Bodø. Iris Produksjon har etablert et moderne motaksanlegg for metaller og bilvrak, og har et av landets mest moderne saneringsanlegg for fjerning av miljøgifter på bilene.