Representantskapet består av eierne i Iris. Dette er selskapets øverste myndighet. Representantskapet møtes to ganger i året, i november og i månedskifte april/mai. Representantskapet, som her er samlet på Iris en meget kald høstdag 2016, er opptatt av at Iris-konsernet er i endring og ikke minst utvikling til det beste for innbyggerne i Salten.