Nesten 50 tonn med plast og annet avfall fra strandsonen ble fjernet av ivrige dugnadsgjenger i Salten i 2016. Det er rekord! Årets Strandryddere ble Godøynes og omegn velforening. På de siste seks årene har Iris bidratt til fjerning av 150 tonn plast og annet avfall fra strand-sonen i Salten.