Spregning og fjerning av 10.000 lastebillass med stein fra deponiet på Vikan startet høsten 2016 for å gi plass til lagring av forurensede masser. Driftsleder John Arild Strand (f.v.) og daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon sammen med administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.