Mindre støy, mindre drivstoff og reduksjon i utslipp av CO2. Det opplever sjåfør Frank Normannsen når han henter avfall hos husholdningene i Bodø med hybrid-bil. Innlasting og pressing av avfall i bilen skjer ved hjelp av strøm fra en stor batteripakker. Iris Service har i dag tre hybrid-biler som brukes til innsamling av avfall i Bodø.