Labora er ett av tre laboratorier i landet som foretar PCR-analyser av sykdomsfremkallende virus og bakterier hos oppdrettsfisk. Det vil si at seskapet kan avdekke sykdom hos fisk før den har brutt ut. Metoden brukes også til en rekke andre analyser, og er den mest sensitive og nøyaktige metoden på markedet til funn av smittestoffer.