Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var full av lovord over innsatsen til Bodø-bedriften Nofir, som resirkulerer marint søppel til nye produkter. ‒ Sirkulær økonomi som gir renere hav. Dette er grønn konkurransekraft i praksis, sa ministeren, som i 2016 besøkte Nofir. Her sammen med Fredrik Korpe (t.v.) og styreleder Ragnar Pettersen i Iris Salten.