Innbyggerne i Salten har sortert avfallet sitt i 20 år og gjennom det i lang tid bidratt til et grønt skifte. Avfall er råvarer til nye produkter. På Nord-Norges største komposteringsanlegg på Vikan sørger Bjørnar Strand for at matavfall blir til næringsrik kompostjord. I 2017 gikk hele 62,8 prosent av avfallet som ble hentet hus husholdningene til materialgjenvinning.