Iris Produksjon sendte 7000 tonn med trevirke fra Vikan til forbrenningsanlegg i Sør-Sverige i 2017. Transporten med båt erstattet nærmere 300 vogntog. Et godt bidrag til det det grønne skifte.