Hver dag kommer det inn mellom 20 og 30 vogntog med råvarer fra ulike avfallselskaper i landet til Ranheim Paper & Board utenfor Trondheim. Her blir papp og papir fra blant annet Salten brukt på nytt i nye produkter.