Familien Olsen/Storå i Breivik i Skjerstad er en av mange familier i Salten som kaster mindre matavfall og mindre restavfall. Hele 62,8 prosent av alt avfall vi fikk inn fra husholdningene i Salten i 2017 gikk til materialgjenvinning, det vil si råstoff til nye produkter. Det er bare 2,2 prosent fra EUs mål om 65 prosent materialgjenvinning i 2030.