En merkedag, var kommentaren fra Bård Olsen på Miljøtorget på Tømmernes da det nye bygget sto ferdig like før jul 2017. Nå kan den gamle brakka rives. Kostnadene for oppgraderingen på Tømmernes beløper seg til fire millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.