Annet hvert år henter Iris grovavfall ute på øyene i Salten. På Landegode, Helligvær, Vokkøy, Bliksvær, Fleinvær og Givær var det Fjordlast som sørget for transporten av alt fra farlig avfall til metall og kuldemøbler.