Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng foran plastberget utenfor Stormen bibliotek i Bodø. Et skikkelig stunt og kick off for Aksjon Reine Strender 2017. Folk i Salten ryddet strender og satte rekord med 75 tonn avfall. Men innbyggerne er også blitt bedre til å sortere ut plasten fra restavfallet.