Bodøs ordfører og leder i representantskapet i Iris Salten, Odd Tore Fygle, kunne 22. mars 1996 markere byggestart for Vikan Gjenbruksterminal. Målet for levering av avfall til gjenvinning ble satt til 4000 tonn i 1997. Til venstre daværende administrerende direktør Oddbjørn Paulsen.