Hjemmesiden inneholdt nyheter, sorteringsguide, åpningstider, priser og mye annen informasjon, som også er å finne på dagens hjemmeside. 

Samme år blir to-kammer renovasjonsbil tatt i bruk i Gildeskål.