Erfaringene var så gode at styret vedtok innsamling av plast for hele regionen fra 2004. 
(OBS bildet er ikke fra 2003)