Stasjonen ble offisielt åpnet 14. september 1994. Til stede var blant andre ordfører Sverre Harald Eriksen (t.v.) fra Hamrøy, driftssjef Johnny Brovold (i midten) fra Iris og teknisk sjef Ola Stensland i Steigen kommune. Avfall fra Steigen og Hamarøy blir lastet om her og fraktet til Vikan.

Det skjer altså i samme året som Iris starter innhenting og behandling av avfall fra eierkommunene, med unntak av Sørfold. 

I 1994 blir mottak av sortert avfall flyttet fra Fauskes gamle avfallsplass til Fauske Gjenbruksterminal, som nå er Iris Miljøtorg Fauske.