Renseanlegget for sigevannet som er etablert ble godkjent av Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen slår fast at er brukt beste praksis for å få til en optimal renseløsning av sigevannet fra deponiet.

Ny hjemmeside tilpasset nettbrett og mobiltelefon. Hjemmesiden er også tilrettelagt for svaksynte.

Vi passerte 5000 tilhengere på Facebook og gjorde knallsuksess med 68 publiserte skrotfunn.

Facebook (Irisveggen) tatt i bruk i intern kommunikasjon. 

Tre store byggeprosjekter igangsatt på Vikan. Nytt bygg for Farlig Avfall, nytt administrasjonsbygg og utvidelse av Papirsorteringshallen.

Iris Miljøtorg Furulund i Steigen ble utvidet for 4,5 millioner kroner.


Iris Salten etablerer Mivanor AS, som skal drive miljøkartlegging av forurenset grunn, miljøsannering/byggsanering, vannrensing og sikkerhetsrådgivning innen farlig avfall.

Nofir AS  fikk Fiskeridrektoratets miljøpris for 2014 og ble kåret av Fiskerbladet Fiskaren og IntraFish til årets navn i sjømatnæringen.