18-åringene Dennis Kristensen (t.v.) og Per Amundsen trives stort som lærlinger i Iris Produksjon. Målet til begge er fast jobb i selskapet etter at læretida er over. Dennis og Per er de første lærlingene i selskapet, som har som mål å ha en til to lærlinger i staben til en hver tid.