1. oktober 2017 ble Iris en del av den nasjonale ordningen med "pant" på levering av kasserte plastbåter til våre anlegg. Harld Østbø (f.v.), Mathis Larsen og Erik-André Sølberg kunne fortelle omverden at mens man tidligere måtte betale restavfallspris for å levere båten, vil man nå motta 1000 kroner fra Miljødirektoratet.