Representantskapet består av eierne i Iris. Dette er selskapets øverste myndighet. Representantskapet møtes to ganger i året, i november og i månedskifte april/mai. Fra venstre Anne Lise Nordvik Arntsen, Sørfold, Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål, Jan Folke Sandnes og Rigmor Lien, Hamarøy. I bakgrunnen Monika Sande, Beiarn.