Over 75 tonn med plast og annet avfall fra strandsonen ble fjernet av ivrige dugnadsgjenger i Salten i 2017. Vi har på nytt sprengt rekorden! Årets Strandryddere ble Festvåg velforening, som gjorde en enorm innsats i Nordfjorden.