I 2017 etablerte Labora et helt nytt selskap sammen med PatoGen fra Ålesund. PatoGen Nord er navnet på det nye selskapet. Markedsdirtør Ove Gjelstenli (f.v.), Patogen, administrerende direktør Jørn Ulheim, Patogen, daglig leder Karianne Jakobsen i Laobra, avdelingsingeniør Jim Ness og teknisk ansvarlig Åse Emblem PCR-avdelingen til Labora samlet i nye lokalene til Labora på stiftelsesdagen.