Mivanor leverte renseanlegg til bl Esval Miljøpark i Vormsund i 2017, som det første utenfor Salten. Teknisk leder Inge Moen (t.h.) viser sammen med daglig leder Fredrik Korpe fram resultatet fra renseporsessen. Her renses sigevannet fra deponiet med en kapasitet på 40 kubikkmeter i timen.