Nofir samlet inn 7 428 tonn kassert utstyr til gjenvinning fra oppdretts- og fiskerinæringen fra hele Europa i 2017. Styreleder Leif Magne Hjelseng (t.v.) og daglig leder Øistein Aleksandersen ved et av vogntogene som hentet avfall fra Vikan. For hvert tonn materialer som samles inn spares miljøet for 3,6 tonn CO2-ekvivalenter.