Asbesten fra Aspåsen skole og Bodø kulturhus blir her fjernet med stor varsomhet og pakket for mottak og lagring på deponiet til Iris på Vikan. Totalt har Iris tatt imot godt over 100 tonn asbest fra dette renoveringsprosjektet.