Sjåfør Ronny Klingen er ikke i tvil. Den fineste oppsamlingsplassen for avfall på hans kjørerute er i Breivika i Bodø, der han tømmer under bakken-containerne mens Hurtigruta passerer i skipsleia på vei inn til Bodø.