I 2018 sendte Iris Produskjon fra seg vel 10.000 tonn trevirke til energigjennvinning. Omtrent halvparten av volumet ble brukt lokalt til Keiseren i Bodø, mens den andre halvparten gikk til Sverige med båt.