Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng foran omlastingsstasjonen på Reipå. Meløy Gjenbruksterminal, senere Iris Miljøtorg Reipå, ble åpnet i 1999. Alt avfallet som leveres her blir transportert til Vikan og videreforedlet.