Miljøtorget åpnes 25. august. Ved omleggingen på Vikan ble alt mottak av avfall fra private samlet på et sted. Miljøtorget har også fått egen byttebod for fritidsutstyr. 

I 2006 ble også Sentralsorteringshallen etablert. Målet er at 12.000 tonn avfall, som tidligere gikk direkte til deponi, nå skal gjennom en forsortering for å ta ut 30 % til gjenvinning.