Politikerne i Bodø tok en viktig og stor beslutning når de la ned avfallsdeponiet på Bratten og etablerte et nytt deponi i Vikan 15 kilometer fra Bodø sentrum. Deponiet på Vikan tok imot det første lasset med avfall 5. oktober 1992, da fra Bodø.  2. januar 1994 kjørte den første Iris-bilen inn på anlegget, og en ny æra startet. Bildet er tatt sommeren 1992.