Rørledninger i deponiet samler opp metangass. Anlegget prøvekjøres i mars 1999 og blir innregulert i november. For første gang brukes metangass til produksjon av strøm og oppvarming i Bodø. Anlegget tar ut 100 Nm3 gass pr. time. 

Samme år åpnes Meløy Gjenbruksterminal, senere Iris Miljøtorg Reipå.