Komposteringsanlegg åpnes på Vikan hvor alt matavfall blir omgjort til kompostjord.

Høyforsmoen Avfallsplass i Beiarn lagt ned og Beiarn Gjenbruksstasjon åpnes. 

Tømmerneset og Hamarøy Gjenbruksstasjon åpnet. 

Gråsteindalen avfallsplass i Steigen nedlagt og Steigen Gjenbruksstasjon åpnet.