Nærmere 400 kunder benyttet seg av Iris sitt tilbud høsten 1998.

Samme år blir Steigen Gjernbruksstasjon, senere Iris Miljøtorg Furulund, åpnet.