Ekstern revisor Morten Berntsen (t.h.) fra Kiwa går igjennom rutinene på Miljøtorget på Vikan sammen med Geir Larsen. Iris-selskapene er ISO-sertifisert etter tre ulike  standarder. Det forplikter.