Hanne Kathrine Støver (t.v.) og Mona Trøite Eilertsen sørger for at riktige tall havner på riktig plass i regnskapene i Iris-konsernet. De utgjør halvparten av regnskapsavdelingen, og har også ansvar for at ansatte mottar lønn hver måned.