Raymond Sandvær og Janne Petrine Strand med flis klar til levering til Keiseren Varmesentral i Bodø. Trvirke fra husholdning og næringsliv i Salten blir videreforedlet på Vikan og deretter energigjenvunnet i Keiseren. Her blir energien brukt til oppvarming av næringsbygg i Bodø.