Representantskapet består av eierne i Iris. Dette er selskapets øverste myndighet. Representantskapet møtes to ganger i året, i november og i månedskifte april/mai. Her orienterer daglig leder Harald Østbø representantskapet om driften i Iris Produksjon.