Over 70 tonn med plast og annet avfall fra strandsonen ble fjernet av ivrige dugnadsgjenger i Salten i 2018. Aldri før har så mange deltatt i strandrydding. I Bliksvær har Eva Haugsnes og Nils Thomessen ryddet plast i over 15 år.