Rundt 20.000 tonn restavfall fra næringsliv og husholdninger sendes fra Iris sitt anlegg på Vikan med vogntog til Sverige og Trondheim. Her blir avfallet energigjenvunnet, det vil si omgjort til oppvarming av industribygg og boliger.